Obec Gánovce

Objednávka

obj. na protokol o skúške funkčnosti signalizačného vodiča a záznam o kontrole vyhovujúcej funkcie armatúr

Identifikácia

Číslo objednávky: 79/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: PVPS, a. s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: obj. na protokol o skúške funkčnosti signalizačného vodiča a záznam o kontrole vyhovujúcej funkcie armatúr

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 13.10.2021

Datum zverejnenia: 13.10.2021

Dokumenty