Obec Gánovce

Objednávka

obj. na komodu

Identifikácia

Číslo objednávky: 52/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: MERKURY SHOP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 11, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 51231735

Predmet objednávky: obj. na komodu

Cena objednávky: 139.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 10.08.2022

Datum zverejnenia: 10.08.2022

Dokumenty