Obec Gánovce

Objednávka

obj. na právne úkony

Identifikácia

Číslo objednávky: 54/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhDr. & Associates, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 25, Košice

IČO dodávateľa: 2121101609

Predmet objednávky: obj. na právne úkony

Cena objednávky: 80.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 10.08.2022

Datum zverejnenia: 10.08.2022

Dokumenty