Obec Gánovce

Objednávka

obj. na plechový trapéz 14,76 m2 + dopravu

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: PR MONT, klampiarska výroba, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 2285/12, Poprad

IČO dodávateľa: 47336528

Predmet objednávky: obj. na plechový trapéz 14,76 m2 + dopravu

Cena objednávky: 246.29 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 11.08.2022

Datum zverejnenia: 12.08.2022

Dokumenty