Obec Gánovce

Objednávka

obj. na rekonštrukciu soc. zariadenia v priestoroch OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 58/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: SIBILLE - Ing. Marián Korp

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 943/112, Svit

IČO dodávateľa: 34626191

Predmet objednávky: obj. na rekonštrukciu soc. zariadenia v priestoroch OcÚ

Cena objednávky: 2836.85 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 19.08.2022

Datum zverejnenia: 19.08.2022

Dokumenty