Obec Gánovce

Objednávka

Obj. na hudobné vystúpenie dňa 3. 9. 2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 59/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Folkman, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Mudroňova 4, Prešov

IČO dodávateľa: 51676567

Predmet objednávky: Obj. na hudobné vystúpenie dňa 3. 9. 2022

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.08.2022

Datum zverejnenia: 25.08.2022

Dokumenty