Obec Gánovce

Objednávka

obj. na spojivo stabilizér 11 vriec

Identifikácia

Číslo objednávky: 60/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: KLOCOK, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Dubina 705, Hranovnica

IČO dodávateľa: 31705995

Predmet objednávky: obj. na spojivo stabilizér 11 vriec

Cena objednávky: 2896.52 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.08.2022

Datum zverejnenia: 25.08.2022

Dokumenty