Obec Gánovce

Objednávka

obj. na jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 61/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: UP Déjeuner, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 00326143

Predmet objednávky: obj. na jedálne kupóny

Cena objednávky: 675.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.08.2022

Datum zverejnenia: 25.08.2022

Dokumenty