Obec Gánovce

Objednávka

obj. na montáž 3 ks osvetlenia na futbalové ihrisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 62/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Perún- Tatry, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 689/22, Poprad

IČO dodávateľa: 36485098

Predmet objednávky: obj. na montáž 3 ks osvetlenia na futbalové ihrisko

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2022

Datum zverejnenia: 30.08.2022

Dokumenty