Obec Gánovce

Objednávka

obj. na strážnu službu na podujatie Deň obce Gánovce 3. 9. 22 v čase od 19 - 23 h v počte 4 pracovníkov SBS

Identifikácia

Číslo objednávky: 64/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: VR Security, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Mlynská 189/68, Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 53255879

Predmet objednávky: obj. na strážnu službu na podujatie Deň obce Gánovce 3. 9. 22 v čase od 19 - 23 h v počte 4 pracovníkov SBS

Cena objednávky: 360.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2022

Datum zverejnenia: 02.09.2022

Dokumenty