Obec Gánovce

Objednávka

obj. na kancelárske potreby pre MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 65/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Papera, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet objednávky: obj. na kancelárske potreby pre MŠ

Cena objednávky: 129.51 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 14.09.2022

Datum zverejnenia: 14.09.2022

Dokumenty