Obec Gánovce

Objednávka

obj. na praktickú príručku "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023"

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Štrba, Hlavná 188/67

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet objednávky: obj. na praktickú príručku "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023"

Cena objednávky: 40.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 27.01.2023

Datum zverejnenia: 30.01.2023

Dokumenty