Obec Gánovce

Objednávka

obj. na projektovú dokumentáciu ul. Športová

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: AIP one, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Sv. Alžbety 1882/16, Ľubica

IČO dodávateľa: 53844831

Predmet objednávky: obj. na projektovú dokumentáciu ul. Športová

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2023

Datum zverejnenia: 02.02.2023

Dokumenty