Obec Gánovce

Objednávka

obj. na posypovú soľ 24 sáčkov NaCl, 10 sáčkov MgCl

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: NEUmag, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 2465/59, Poprad

IČO dodávateľa: 51581264

Predmet objednávky: obj. na posypovú soľ 24 sáčkov NaCl, 10 sáčkov MgCl

Cena objednávky: 196.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2023

Datum zverejnenia: 02.02.2023

Dokumenty