Obec Gánovce

Objednávka

obj. na kartotéky plastové

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Fossil Energy & Logistic s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 50149318

Predmet objednávky: obj. na kartotéky plastové

Cena objednávky: 64.68 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 03.02.2023

Datum zverejnenia: 03.02.2023

Dokumenty