Obec Gánovce

Objednávka

obj. na posúdenie stromov v parku pri kúrii

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Správa Pieninského národ. parku

Adresa dodávateľa: SNP 57, Sp. Stará Ves

IČO dodávateľa: 54435323

Predmet objednávky: obj. na posúdenie stromov v parku pri kúrii

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 08.02.2023

Datum zverejnenia: 08.02.2023

Dokumenty