Obec Gánovce

Objednávka

obj. na vypracovanie znaleckého posudku na pozemok obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Barbora Hoghová

Adresa dodávateľa: Nová 1002/7, Poprad

IČO dodávateľa: 51093341

Predmet objednávky: obj. na vypracovanie znaleckého posudku na pozemok obce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 16.02.2023

Datum zverejnenia: 16.02.2023

Dokumenty