Obec Gánovce

Objednávka

obj. na vypracovanie Žiadosti o dotáciu - Gánovce - odvedenie splaškových vôd

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: INKAP INVEST, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 12985/9B, Bratislava

IČO dodávateľa: 53821131

Predmet objednávky: obj. na vypracovanie Žiadosti o dotáciu - Gánovce - odvedenie splaškových vôd

Cena objednávky: 1200.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 27.02.2023

Datum zverejnenia: 27.02.2023

Dokumenty