Obec Gánovce

Objednávka

obj. na koše na triedený odpad

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Jurhan s. r. o.

Adresa dodávateľa: Zlatovská 2425, Trenčín

IČO dodávateľa: 47584360

Predmet objednávky: obj. na koše na triedený odpad

Cena objednávky: 45.35 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 28.02.2023

Datum zverejnenia: 28.02.2023

Dokumenty