Obec Gánovce

Objednávka

obj. na čistenie kanalizácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Jozef Danko

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2682, Poprad

IČO dodávateľa: 32862644

Predmet objednávky: obj. na čistenie kanalizácie

Cena objednávky: 180.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 07.03.2023

Datum zverejnenia: 08.03.2023

Dokumenty