Obec Gánovce

Objednávka

obj. na školský informačný systém

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/23

Názov zmluvy: obj. na školský informačný systém

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT, a. s.

Adresa dodávateľa: Cementárska cesta 16, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet objednávky: obj. na školský informačný systém

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Korenková Daniela ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023

Dokumenty