Obec Gánovce

Objednávka

obj. na spracovanie zmeny územného plánu obce Gánovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. arch. Martin Baloga, PhDr.

Adresa dodávateľa: Nám. Sv. Egídia 53/23, Poprad

IČO dodávateľa: 41879171

Predmet objednávky: obj. na spracovanie zmeny územného plánu obce Gánovce

Cena objednávky: 3240.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 16.03.2023

Datum zverejnenia: 16.03.2023

Dokumenty