Obec Gánovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
07.05.2014 Objednávka na opravu obecného rozhlasu v Gánovciach
16/2014
150.00 € s DPH Obec Gánovce LJ service, s.r.o 04.05.2014
25.04.2014 Objednávka pre materiál pre DHZ Gánovce
14/2014
1000.00 € s DPH Obec Gánovce Marcela Kovalková Faturová-FIRE systém 11.04.2014
25.04.2014 Objednávka na opravu vertikálnych žalúzií v priestoroch OcU Gánovce
15/2014
500.00 € s DPH Obec Gánovce ALTES Marcinčinová Mária 24.04.2014
23.04.2014 Objednávka na zhotovenie revíznej správy na RVO pri OcU Gánovce
13/2014
600.00 € s DPH Obec Gánovce O.S.V.O comp 11.04.2014
11.04.2014 Objednávka pre plastové kade pre hasičov
12/2014
100.00 € s DPH Obec Gánovce MIVA, s.r.o 11.04.2014
09.04.2014 Objednávka na projektovú dokumentáciu IBV Gánovce, rozšírenie verejného osvetlenia ul. Športová
11/2014
150.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Jozer Cerva 25.03.2014
27.03.2014 Objednávka na bezp. projekt s kompletnou dokumentáciou v zmysle zák. č. 122/2013
9/2014
250.00 € s DPH Obec Gánovce Bros Computing 25.03.2014
27.03.2014 Objednávka na spracovanie proj. dok. stavby: IBV Gánovce, objekt: S003-kanal. splašk. a dažď. vetva "B" rozšírenie
10/2014
500.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Peter Nemec 25.03.2014
21.03.2014 Objednávka na jedálne kupony
7/2014
480.00 € s DPH Obec Gánovce Le cheque dejeuner, s.r.o 20.02.2014
21.03.2014 Objednávka na geom. plán pre účely majetkoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie ul. Gánovcská
8/2014
1000.00 € s DPH Obec Gánovce ZEKA, zememeračská kanc. Poprad 23.02.2014
20.02.2014 Objednávka na vyhotovenie geom. plánu pre účely majetkoprávneho vysporiadania pozemkov okolo vodného toku Gánovský potok podľa vypracovanej projektovej dokumenácie
6/2014
1500.00 € s DPH Obec Gánovce ZEKA, zememeračská kanc. Poprad 03.02.2014
19.02.2014 Objednávka CD- ochrana prírody
5/2014
9.50 € s DPH Obec Gánovce Ing. Miroslav Ďuriš 19.02.2014
29.01.2014 objednáv,a na hromadné údaje z katastra nehnuteľnosti pre obec Gánovce
4
40.00 € s DPH Obec Gánovce Geodetický a kartograf. ústav Bratislava 29.01.2014
21.01.2014 objednávka na jedálne kupóny
3
300.00 € s DPH Obec Gánovce Le cheque dejeuner, s.r.o 31.01.2014
20.01.2014 Objednávka na CD - zostavenie poznámok
1
10.00 € s DPH Obec Gánovce RVC Štrba 16.01.2014
Zobrazených 781 - 795 z celkových 910.
1 2 49 50 51 53 55 56 57 60 61