Obec Gánovce

Obstaranie

Oprava chodníka v Gánovciach pri Prameni

Identifikácia

Číslo zákazky: 4

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov úspešného uchádača: JUNO DS, s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Lipova 17, Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36501522

Predmet zákazky: Oprava chodníka v Gánovciach pri Prameni

Cena zákazky: 5278.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 25.07.2044

Datum zverejnenia: 25.11.2014