Obec Gánovce

Obstaranie

Odvodňovacie žľaby, obrubníky

Identifikácia

Číslo zákazky: 5

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov úspešného uchádača: JUNO DS, s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Lipova 17, Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36501522

Predmet zákazky: Odvodňovacie žľaby, obrubníky

Cena zákazky: 6697.66 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 24.10.2014

Datum zverejnenia: 01.12.2014