Obec Gánovce

Obstaranie

Zmena UPN-O Gánovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 6

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov úspešného uchádača: Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL

Adresa úspešného uchádača: Zimná 3585/1, Poprad

IČO úspešného uchádača: 37786431

Predmet zákazky: Zmena UPN-O Gánovce

Cena zákazky: 1500.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.11.2014

Datum zverejnenia: 19.01.2015