Obec Gánovce

Obstaranie

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gánovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 2

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov úspešného uchádača: O.S.V.O. comp, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Strojnícka 18, Prešov

IČO úspešného uchádača: 36460141

Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gánovce

Cena zákazky: 93622.46 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 24.05.2013

Datum zverejnenia: 01.10.2013