Obec Gánovce

Obstaranie

oprava oplotenia cintorína

Identifikácia

Číslo zákazky: 1

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov úspešného uchádača: Ing. Ján Hrončák

Adresa úspešného uchádača: Gánovce 312

IČO úspešného uchádača: 32852444

Predmet zákazky: oprava oplotenia cintorína

Cena zákazky: 4980.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.03.2013

Datum zverejnenia: 11.11.2013