Obec Gánovce

Obstaranie

Zmena č. 2 UPN-O Gánovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 3

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov úspešného uchádača: Ing. Mária Kollárová

Adresa úspešného uchádača: Traktorova 590, Poprad

IČO úspešného uchádača: 33072582

Predmet zákazky: Zmena č. 2 UPN-O Gánovce

Cena zákazky: 5100.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.02.2013

Datum zverejnenia: 21.02.2014