Obec Gánovce

Zmluva

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, poistka č. 6 824 574 848

Identifikácia

Číslo zmluvy: 67/19

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Horná 82/25, Banská Bystrica 1

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, poistka č. 6 824 574 848

Zmluvná cena: 266.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.07.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019

Dokumenty Pdf scan zmluvy 67.pdf ( veľkosť: 419,3 KB, aktualizované: Pondelok 25. November 2019 14:25 )