Obec Gánovce

Zmluva

Dodatok č.20 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Gánovce

Identifikácia

Číslo zmluvy: 78/19

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Dodatok č.20 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Gánovce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2019

Datum zverejnenia: 20.12.2019

Dokumenty Pdf Scan zmluva 78.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Piatok 20. December 2019 14:00 )