Obec Gánovce

Zmluva

Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Obchodného zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: 80/19

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: HYDINA KUBUS s. r. o.

Adresa dodávateľa: Veľký Slavkov 290

IČO dodávateľa: 36504807

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.12.2019

Datum zverejnenia: 27.12.2019

Dokumenty Pdf zmluva 80.pdf ( veľkosť: 821,4 KB, aktualizované: Piatok 27. December 2019 13:00 )