Obec Gánovce

Zmluva

Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR č. N2020 012 8004

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2020

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Implementačná agentúra MPSVaR SR

Adresa dodávateľa: Špitálska 6, bratislava

IČO dodávateľa: 30854687

Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR č. N2020 012 8004

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.01.2020

Datum zverejnenia: 28.01.2020

Dokumenty Pdf projekt0001.pdf ( veľkosť: 6,2 MB, aktualizované: Utorok 28. Január 2020 13:50 )