Obec Gánovce

Zmluva

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyz. osôb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/21

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a. s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyz. osôb

Zmluvná cena: 913.58 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.03.2021

Datum zverejnenia: 25.03.2021

Dokumenty Pdf 20210325124736.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 25. Marec 2021 12:54 )