Obec Gánovce

Zmluva

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/21

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.02.2021

Datum zverejnenia: 12.04.2021

Dokumenty Pdf 20210412082052.pdf ( veľkosť: 252,6 KB, aktualizované: Pondelok 12. Apríl 2021 09:39 )