Obec Gánovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0694/19/08743

Identifikácia

Číslo zmluvy: 59/21

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Československá obchodná banka, a. s.

Adresa dodávateľa: Žižkova 11, Bratislava

IČO dodávateľa: 36854140

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0694/19/08743

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.08.2021

Datum zverejnenia: 25.08.2021

Dokumenty Pdf zmluva 59-21.pdf ( veľkosť: 107,8 KB, aktualizované: Streda 25. August 2021 10:53 )