Obec Gánovce

Zmluva

Zmluva o dielo č. 32321 na vyhotovenie dokumentácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 70/21

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: BURSA, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 70, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36055123

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 32321 na vyhotovenie dokumentácie

Zmluvná cena: 29890.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.09.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty Pdf 20210916085854.pdf ( veľkosť: 200,5 KB, aktualizované: Štvrtok 16. September 2021 09:58 )