Obec Gánovce

Zmluva

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

Identifikácia

Číslo zmluvy: 72/21

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia, a. s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet zmluvy: Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 20.09.2021

Dokumenty Pdf 20210920093337.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Pondelok 20. September 2021 10:36 )