Obec Gánovce

Zmluva

Zmluva o dielo č. 004/22

Identifikácia

Číslo zmluvy: 42/22

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: SCANSIS SLOVAKIA, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Drieňová 14, Bratislava

IČO dodávateľa: 36675121

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 004/22

Zmluvná cena: 44028.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.07.2022

Datum zverejnenia: 01.08.2022

Dokumenty Pdf zmluva 42.pdf ( veľkosť: 892,8 KB, aktualizované: Pondelok 01. August 2022 11:31 )