Obec Gánovce

Zmluva

Dodatok k zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 53/2022

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.09.2022

Datum zverejnenia: 21.09.2022

Dokumenty Pdf 20220921175938.pdf ( veľkosť: 702,5 KB, aktualizované: Streda 21. September 2022 18:14 )