Obec Gánovce

Zmluva

Nájomná zmluva č. 048-A.1-Fl-46-NZ/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/23

Názov objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky

Adresa objednávateľa: Klemensova 8, Bratislava

IČO objednávateľa: 31364501

Názov dodávateľa: Obec Gánovce

Adresa dodávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO dodávateľa: 00326143

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva č. 048-A.1-Fl-46-NZ/2022

Zmluvná cena: 728.85 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.02.2023

Datum zverejnenia: 20.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf 20230220100701.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Pondelok 20. Február 2023 10:11 )