Obec Gánovce

Zmluva

Kúpna zmluva č. 001-A.1-GA-46-KZ/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: 15/23

Názov objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky

Adresa objednávateľa: Klemensova 8, Bratislava

IČO objednávateľa: 31364501

Názov dodávateľa: Obec Gánovce

Adresa dodávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO dodávateľa: 00326143

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 001-A.1-GA-46-KZ/2021

Zmluvná cena: 477.73 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 20.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf 20230220101138.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Pondelok 20. Február 2023 10:20 )