Obec Gánovce

Zmluva

zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20

Názov objednávateľa: BADY, s.r.o Gánovce

IČO objednávateľa: 44542640

Názov dodávateľa: Obec Gánovce

Adresa dodávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO dodávateľa: 00326143

Predmet zmluvy: zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 06.05.2011

Datum zverejnenia: 13.05.2011

Dokumenty Pdf zmluva č. 20.pdf ( veľkosť: 194,6 KB, aktualizované: Utorok 10. Máj 2011 13:43 )