Obec Gánovce

Zmluva

príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 27

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Východosl. distribučná,a.s. Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 17.08.2011

Datum zverejnenia: 22.08.2011

Dokumenty Pdf zmluva č. 270001.pdf ( veľkosť: 224,5 KB, aktualizované: Pondelok 22. August 2011 10:55 )