Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.08.2011 príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
27
0.00 € Obec Gánovce Východosl. distribučná,a.s. Košice 17.08.2011
22.08.2011 dohoda o ukončení poistenia
28
0.00 € Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 17.08.2011
21.07.2011 urazove poistenie uchádzačov o zamestnanie
23
97.50 € Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 30.04.2011
21.07.2011 nájomná zmluva
24
0.00 € LEILLA&SAVL, s.r.o Poprad Obec Gánovce 11.07.2011
21.07.2011 prenájom KTV
25
0.00 € M-Elektronik, s.r.o Martin Obec Gánovce 30.06.2011
07.06.2011 dodatok k zmluve o zabezp. poskytovania sociálnej služby
22
9192.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves 31.05.2011 31.05.2011
03.06.2011 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
21
42.25 € Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 30.05.2011
13.05.2011 zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
20
0.00 € BADY, s.r.o Gánovce Obec Gánovce 06.05.2011
02.05.2011 zmluva o výpožičke zbernej nádoby
18
0.00 € Obec Gánovce ASEKOL SK, s.r.o Bratislava 14.03.2011
02.05.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
19
0.00 € Obec Gánovce UPSVaR Poprad 19.04.2011
14.04.2011 dodatok k zmluve o dodávke plynu
17
0.00 € Obec Gánovce SPP a.s. Bratislava 01.04.2011
31.03.2011 výpoveď zmluvy
16
0.00 € Obec Gánovce T Mobile 30.03.2011
25.03.2011 dodatok k zmluve o úvere
14
195713.00 € Obec Gánovce Dexia banka Slovensko Žilina 25.03.2011
25.03.2011 Poistná zmluva
15
583.90 € Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 10.03.2011
15.03.2011 zmluva o najme hrobového miesta
7
20.00 € Pavel Fries Obec Gánovce 12.01.2011
Zobrazených 811 - 825 z celkových 837.
1 2 48 49 50 51 52 53 55