Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.07.2022
Crz:27.07.2022 12:11
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0694/19/08743
39/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 25.07.2022
27.07.2022
Crz:27.07.2022 12:11
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0507/21/08743
40/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 25.07.2022
14.07.2022
Crz:14.07.2022 12:09
Zmluva č. 543/2022/OPR o poskytnutí dotácie
36/22
7200.00 € s DPH Obec Gánovce Prešovský samosprávny kraj 07.07.2022
27.06.2022
Crz:27.06.2022 12:11
Nájomná zmluva na hrobové miesto - Korub Ferdinand
35/22
50.00 € s DPH Korub Branislav Obec Gánovce 27.06.2022
23.06.2022
Crz:24.06.2022 01:13
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
34/22
120.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 30.04.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
Nájomná zmluva na hrobové miesto - H. Jureková
33/22
10.00 € s DPH Jurek Jozef Obec Gánovce 01.05.2022
31.05.2022
Crz:31.05.2022 17:09
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 038/BO/PJ/2022
32/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 05.05.2022
19.05.2022
Crz:19.05.2022 12:11
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2022, č. zmluvy 3/2022
31/22
1500.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Gánovce 04.05.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
27/22
191.68 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 30.04.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom, a. s. 16.05.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
29/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom, a. s. 16.05.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Zmluva o poskytovaní služieb - evidenčný systém
30/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 05.05.2022
13.05.2022
Crz:13.05.2022 12:13
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon medzi zmluvnými stranami
26/22
288.00 € s DPH Obec Gánovce eSYST, s. r. o. 09.05.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 12:11
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
23/22
127.21 € s DPH Obec Gánovce innogy Slovensko, s. r. o. 11.05.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 17:10
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2022 č. 2/2022
24/22
1500.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce, dcérocirkev Gánovc Obec Gánovce 04.05.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 837.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 55 56