Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.05.2020 Dohoda o zabezpečení množst. zberu komun. odpadu a drob. stav. odpadu č. zml. 2/2020
20/20
100.39 € s DPH Velička, s. r. o. Obec Gánovce 20.04.2020
22.05.2020 Zmluva o dielo č. 2/2020 " Komunitné centrum Gánovce"
19/20
119415.30 € s DPH Obec Gánovce Dušan Čambal- PRESTIGE, s. r. o. 22.04.2020
21.05.2020 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka
18/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východoslovenská distribučná, a.s. 19.05.2020
19.05.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "Zvýšenie kapacít MŠ v obci Gánovce"
17/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce TATRAMETAL PP, s. r. o. 19.05.2020
01.05.2020 Postúpenie práv a povinností - Rozšírenie verejného vodovodu
15/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce STAV-ING Poprad, s.r.o. 01.05.2020
01.05.2020 Zmluva o budúcej zmluve - Rozšírenie verejného vodovodu
16/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce STAV-ING Poprad, s.r.o. 01.05.2020
22.04.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta Aladár Holub
14/20
50.00 € s DPH Pačajová Daša Obec Gánovce 20.04.2020
17.04.2020 Dodatok č. 21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Gánovce
12/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 31.03.2020
17.04.2020 Zmluva o výpožičke
13/20
0.00 € s DPH Podtatranské múzeum Obec Gánovce 17.04.2020
15.04.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
11/20
68.25 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 30.03.2020
08.04.2020 Kúpna zmluva "Obstaranie materiálno-technického vybavenia - nábytok " pre MŠ
9/20
3544.56 € s DPH Obec Gánovce Scholmobile, s. r. o. 06.04.2020
08.04.2020 Zmluva č.O/01/2020 o nakladaní s odpadmi
10/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce FINEKOL, s. r. o. 31.03.2020
03.04.2020 Dodatokč. 1/2020 k Zmluve č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
8/20
1200.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 31.01.2020
02.03.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
7/20
6.50 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 28.02.2020
28.02.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom 27.02.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 634.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 42 43