Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.09.2013 Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
29
9602.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 23.07.2013
16.09.2013 Zmluva o dielo
30
93622.46 € s DPH Obec Gánovce O.S.V.O. comp. a.s. 16.09.2013
09.08.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (o zriadení vecného bremena)
27
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východosl. distribučná, a.s. 22.07.2013
08.08.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 85/08/AZ/DK
25
0.00 € s DPH Obec Gánovce Podtatra 05.08.2013
08.08.2013 zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy)
26
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východosl. distribučná, a.s. 06.06.2013
17.07.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 85/08/AZ/DK
23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 04.07.2013
17.07.2013 Zmluva č. 1 uzatvorená podľa §51 Občianského zákonníka
24
3000.00 € s DPH Futbalový klub Gánovce Obec Gánovce 27.05.2013
11.07.2013 zmluva o nájme hrobového mieata
21
10.00 € s DPH Šromovská Alena Obec Gánovce 08.07.2013
11.07.2013 Dohoda č. 4/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
22
0.00 € s DPH Obec Gánovce UPSVaR Poprad 22.05.2013
10.07.2013 hrobové miesto
20
10.00 € s DPH Klára Čonková Obec Gánovce 01.07.2013
07.06.2013 Zmluva vysporiadania práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo obrazových záznamov
18
33.50 € s DPH Obec Gánovce Slovgram, 27.05.2013
07.06.2013 urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
19
42.25 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 22.05.2013
27.05.2013 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
16
166.00 € s DPH Obec Gánovce Pure, s.r.o 30.04.2013
27.05.2013 Zmluva na dodávku a prevzatie mliekárenských výrobkov
17
0.00 € s DPH Obec Gánovce Tatranská mliekareň, a.s. 02.05.2013
21.05.2013 Mandátna zmluva
14
1850.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL 14.02.2013
Zobrazených 571 - 585 z celkových 702.
1 2 35 36 37 39 41 42 43 46 47