Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.05.2013 zmluva o reklame
15
240.00 € s DPH Obec Gánovce Databanka firiem s.r.o 21.02.2013
21.05.2013 Poistná zmluva
13
157.00 € s DPH Obec Gánovce Kooperatíva 15.02.2013
10.04.2013 Kúpna zmluva
11
21.91 € s DPH Obec Gánovce rod. Hanulová 13.03.2013
10.04.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu
12
0.00 € s DPH Obec Gánovce SPP a.s. 10.04.2013
12.03.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
10
0.00 € s DPH Obec Gánovce Správa katastra Prešov 28.01.2013
04.03.2013 mandátna zmluva
9
166.00 € s DPH Obec Gánovce Pure, s.r.o 01.02.2013
26.02.2013 Zmluva o dielo - 2 zmena UPO
8
4560.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. arch. Mária Kollárová - architekt 26.02.2013
14.02.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. A/3137/09/2012 Zmluva o aktualizácii programov
7
0.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Ján Vlček TOPSET 14.02.2013
13.02.2013 zmluva o uverejnení inzercie
6
204.00 € s DPH Obec Gánovce Mediatel, spol. s r.o. 06.02.2013
07.02.2013 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/91 Zb.
5
1200.00 € s DPH Obec Gánovce Inpro Poprad 06.02.2013
31.01.2013 urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
4
55.25 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 31.10.2012
28.01.2013 dodatok č. 1/2013 k zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
2/2013
9336.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 14.12.2012
28.01.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
3/2013
102465.29 € s DPH Obec Gánovce Ministerstvo hospodárstva SR 21.01.2013
09.01.2013 nájomná zmluva na 1 hrobové miesto
1/2013
10.00 € s DPH Pavel Kic Obec Gánovce 09.01.2013
08.01.2013 nájomná zmluva na 1 hrobové miesto
51
10.00 € s DPH Aladár Holub Obec Gánovce 31.12.2012
Zobrazených 586 - 600 z celkových 702.
1 2 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47