Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.11.2023
Crz:08.11.2023 11:20
Dohoda č. 23/36/010/27
117/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 07.11.2023
08.11.2023
Crz:08.11.2023 13:36
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezp. množstv. zberu kom. odpadu a drob. stav. odpadu
118/23
0.00 € s DPH Woody Gánovce Obec Gánovce 20.09.2023
06.11.2023
Crz:06.11.2023 12:30
Nájomná zmluva na hrobové miesto - Z. Grigerová, J. Griger
115/23
60.00 € s DPH Ing. Ján Gajan Obec Gánovce 06.11.2023
06.11.2023
Crz:06.11.2023 14:30
Nájomná zmluva na hrobové miesto - M. Gajanová, J. Gajan
116/23
60.00 € s DPH Ing. Ján Gajan Obec Gánovce 06.11.2023
02.11.2023
Crz:02.11.2023 10:35
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezp. množstv. zberu komun. odpadu a drobného stav. odpadu
114/23
0.00 € s DPH Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Gánovce 27.10.2023
30.10.2023
Crz:30.10.2023 12:43
Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. 112/2023
112/23
1213.58 € s DPH Mgr. T. Korenko a účastníci 2 - 9 Obec Gánovce 21.09.2023
26.10.2023
Crz:26.10.2023 10:00
Mandátna zmluva
111/23
2268.00 € s DPH Obec Gánovce W-ecopower, s. r. o. 11.10.2023
26.10.2023
Crz:26.10.2023 10:00
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov. poistka č. 6 829 705 042
102a/23
246.13 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 29.09.2023
20.10.2023
Crz:20.10.2023 15:57
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stav. odpadu č. zmluvy 2/2021 zo dňa 19. 11. 2021.
110/23
0.00 € s DPH Evanjelická cirkev augsburského vyznanie Obec Gánovce 20.09.2023
17.10.2023
Crz:17.10.2023 14:05
Zmluva o spolupráci
109/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 12.10.2023
16.10.2023
Crz:16.10.2023 16:16
Hromadná licenčná zmluva
108/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce SOZA 09.10.2023
13.10.2023
Crz:13.10.2023 12:56
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z.
106/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 13.10.2023
13.10.2023
Crz:13.10.2023 14:56
Zmluva č. POD 36/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
107/23
5877.75 € s DPH Obec Gánovce Slovenská agentúra životného prostredia 10.10.2023
11.10.2023
Crz:11.10.2023 11:40
Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. 101/2023
101/23
292.66 € s DPH Štefan Hosa a Ing. Michal Hosa Obec Gánovce 02.10.2023
11.10.2023
Crz:11.10.2023 17:41
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezp. množst. zberu komunálneho odpadu a drobného stav. odpadu č. zmluvy 1/2021 zo dňa 29. 10. 2021
105/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Rímsko-katolícka cirkev 20.09.2023
Zobrazených 121 - 135 z celkových 1097.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 73 74