Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.09.2018 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
42
0.00 € s DPH Obec Gánovce Lunys, s.r.o. 02.05.2018
04.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
40
10.00 € s DPH Eva Šandorová Obec Gánovce 31.08.2018
22.08.2018 Dohoda č. 18/36/052/191
38/2018
2100.72 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 14.08.2018
20.08.2018 nájomná zmluva o nájme hrobového miesto
39/2018
30.00 € s DPH Obec Gánovce Valeris Ambrózová 13.08.2018
08.08.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov
37/2018
85680.00 € s DPH Obec Gánovce Eurovia Sk, a.s. 06.08.2018
01.08.2018 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-155
36/2018
0.00 € s DPH Obec Gánovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28.06.2018
18.07.2018 Aktualizovaná verzia prílohy č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
35/2018
0.00 € s DPH Obec Gánovce NATUR - PACK, a.s. 09.07.2018
13.07.2018 Dodatok č. 1/2018 - výška finančné
34/2018
2664.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 30.04.2018
11.07.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
32/2018
45.50 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.06.2018
11.07.2018 Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/50J/27
33/2018
9327.60 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 11.07.2018
03.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
30/2018
0.00 € s DPH Obec Gánovce Livonec SK, s.r.o. 25.05.2018
03.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2018
31/2018
1000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce Obec Gánovce 03.07.2018
28.06.2018 zmluva o nájme hrobového miesta
28
60.00 € s DPH Zuzana Ovčariková Obec Gánovce 13.06.2018
28.06.2018 zmluva o nájme hrobového miesta
29
60.00 € s DPH Vlasta Gajanová Obec Gánovce 13.06.2018
21.06.2018 Dohoda č. 18/36/50J/27
27/2018
13991.40 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.06.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 600.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 39 40