Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.07.2020 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu č. zmluvy 4/2020
29/20
100.39 € s DPH Renáta Palubjaková Obec Gánovce 02.07.2020
06.07.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
28/20
65.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 30.06.2020
24.06.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o manažmente projektu
27/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce MP Profit PB, s. r. o. 22.06.2020
24.06.2020 Mandátna zmluva (projekt "Zvýš. kapacít MŠ v obci Gánovce"
26/20
1200.00 € s DPH Obec Gánovce Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraj 24.06.2020
23.06.2020 Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 5/2019 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
25/20
1440.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 29.05.2020
17.06.2020 Zmluva č. 45/2020 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely
24/20
62.00 € s DPH Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Obec Gánovce 10.06.2020
01.06.2020 Zmluva o výpožičke diel 37/2014, Doplnok č. 1
23/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Občianske združenie NEANDERTAL 04.05.2020
27.05.2020 Dohoda o zabezpečení množst. zberu komunálneho odpadu a drob. stav. odpadu č. zmluvy 3/2020
21/20
100.39 € s DPH IGI AUTO Obec Gánovce 20.04.2020
27.05.2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam
22/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Branislav Džadoň 27.05.2020
25.05.2020 Dohoda o zabezpečení množst. zberu komun. odpadu a drob. stav. odpadu č. zml. 2/2020
20/20
100.39 € s DPH Velička, s. r. o. Obec Gánovce 20.04.2020
22.05.2020 Zmluva o dielo č. 2/2020 " Komunitné centrum Gánovce"
19/20
119415.30 € s DPH Obec Gánovce Dušan Čambal- PRESTIGE, s. r. o. 22.04.2020
21.05.2020 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka
18/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východoslovenská distribučná, a.s. 19.05.2020
19.05.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "Zvýšenie kapacít MŠ v obci Gánovce"
17/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce TATRAMETAL PP, s. r. o. 19.05.2020
01.05.2020 Postúpenie práv a povinností - Rozšírenie verejného vodovodu
15/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce STAV-ING Poprad, s.r.o. 01.05.2020
01.05.2020 Zmluva o budúcej zmluve - Rozšírenie verejného vodovodu
16/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce STAV-ING Poprad, s.r.o. 01.05.2020
Zobrazených 121 - 135 z celkových 748.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 49 50