Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.10.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
64/19
3.25 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.09.2019
16.10.2019 Dodatok č.2 k Uznaniu záväzku a dohode o jeho splácaní
63/2019
57089.06 € s DPH Obec Gánovce ARPROG, a.s. 16.10.2019
11.10.2019 Zmluva na prenájom Johnny WC a sanitárnej techniky
44/19
60.00 € s DPH Obec Gánovce JOHNNY SERVIS, s.r.o. 20.08.2019
11.10.2019 Zmluva na prenájom Johnny WC a sanitárnej techniky
45/2019
180.00 € s DPH Obec Gánovce JOHNNY SERVIS, s.r.o. 20.08.2019
10.10.2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
62/19
0.00 € s DPH Obchodná akadémia Obec Gánovce 08.10.2019
09.10.2019 Dohoda č.19/36/010/13
61/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 03.10.2019
09.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
59/19
0.00 € s DPH Miroslav Koky Obec Gánovce 07.10.2019
09.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
60/19
0.00 € s DPH Mgr. Spodníková Miroslava Obec Gánovce 07.10.2019
07.10.2019 Rámcová zmluva OBMA-002/2019, zriadenie a prevádzka mobilnej aplikácie
57/19
550.00 € s DPH Obec Gánovce DataX Computing, spol. s.r.o. 07.10.2019
07.10.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve i dielo
58/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce TATRAMETAL PP s.r.o. 04.10.2019
25.09.2019 Zmluva o účelovom úvere č.0694/19/08743
56/2019
115000.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 25.09.2019
18.09.2019 Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Podnikateľské konto
55/2019
0.00 € s DPH Obec Gánovce ČSOB, a.s. 17.09.2019
16.09.2019 Hromadná licenčná zmluva
53/2019
0.00 € s DPH Obec Gánovce SOZA -Slovenský ochranný zväz autorský 06.09.2019
16.09.2019 Zmluva o poskytnutí služieb
54/19
720.00 € s DPH Obec Gánovce INTERPROFIS, s. r. o. 13.09.2019
13.09.2019 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora § 566 a nasl. Obchodného zákonníka z.č. 513/91 Zb.
52/2019
1980.00 € s DPH Obec Gánovce INPRO Poprad, s.r.o. 13.09.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 702.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 46 47