Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.09.2020 Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb ( poistenie detí v MŠ)
44/20
61.40 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 31.08.2020
25.09.2020 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu KO a drobného stav. odpadu, č. zmluvy 9/2020
43/20
50.19 € bez DPH Woody Gánovce Obec Gánovce 17.08.2020
09.09.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
42/20
16.25 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 28.08.2020
28.08.2020 Zmluva č. 539/2020/DPR o poskytnutí dotácie
41/20
3800.00 € s DPH Obec Gánovce Prešovský samosprávny kraj 12.08.2020
20.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta - Ján Sedlák
40/20
40.00 € s DPH Ján Sedlák Obec Gánovce 12.08.2020
13.08.2020 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu číslo zmluvy 1/2020
37/20
1003.86 € s DPH Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Gánovce 13.08.2020
13.08.2020 Nájomná zmluva medzi Obec Gánovce - Winetime, s. r. o.
38/20
1.00 € s DPH Winetime, s. r. o. Obec Gánovce 12.08.2020
13.08.2020 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
39/20
0.00 € s DPH Winetime, s. r. o. Obec Gánovce 12.08.2020
12.08.2020 Zmluva č. 1420 327 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
36/20
1400.00 € s DPH Obec Gánovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.05.2020
31.07.2020 Darovacia zmluva č. 2020/817-HM
35/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR 22.05.2020
20.07.2020 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu kom. odpadu a drob. stav,. odpadu
32/20
50.19 € s DPH Obec Gánovce MotoTrading, s.r.o. 06.07.2020
20.07.2020 Dohoda o zabezpečení množs. komun. odpadu a drobného stavebného odpadu
33/20
50.19 € s DPH Obec Gánovce kaderníctvo Oáza 05.07.2020
20.07.2020 Dodatok č. 22 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení kom. odpadu z obce Gánovce
34/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 23.06.2020
09.07.2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby
31/20
6480.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 29.06.2020
08.07.2020 Dohoda o zabezpečení množstv. zberu KO a drob. stav. odpadu č. zmluvy 5/2020
30/20
100.39 € s DPH Paulína Gajanová Obec Gánovce 06.07.2020
Zobrazených 106 - 120 z celkových 748.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 49 50